top of page
 1. Stovyklautojai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, šių stovyklos taisyklių ir stovyklos vadovų nurodymų.

 2. Stovyklautojai privalomai laikosi stovyklos dienotvarkės ir dalyvauja stovyklos programoje.

 3. Stovyklautojams draudžiama:

  1. savavališkai kurti laužus, kirsti sausus arba žalius medžius, kasinėti;

  2. be stovyklos viršininko arba komendanto leidimo palikti stovyklos teritoriją;

  3. į stovyklos teritoriją įsinešti ir turėti telefonus ir kitą ryšio/vaizdo/garso techniką;

  4. į stovyklos teritoriją įsinešti alkoholį, bet kokias kitas toksines ar psichotropines medžiagas;

  5. įbristi į vandens telkinį be vadovo leidimo.

 4. Prieš išvykdami stovyklautojai privalo perduoti sutvarkytą savo stovyklavimo vietą stovyklos komendantui.

konturai_white.png

"Budėk! XIX" STOVYKLOS TAISYKLĖS

bottom of page