top of page

Budėk! 2024 STOVYKLOS TAISYKLĖS

Lietuvos skautų sąjunga
 1. Stovyklautojai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, šių stovyklos taisyklių ir stovyklos vadovų nurodymų.

 2. Stovyklautojai privalomai laikosi stovyklos dienotvarkės ir dalyvauja stovyklos programoje.

 3. Stovyklautojams draudžiama:

  1. savavališkai kurti laužus, kirsti sausus arba žalius medžius, kasinėti;

  2. be stovyklos viršininko arba komendanto leidimo palikti stovyklos teritoriją;

  3. į stovyklos teritoriją įsinešti ir turėti telefonus ir kitą ryšio/vaizdo/garso techniką;

  4. į stovyklos teritoriją įsinešti alkoholį, bet kokias kitas toksines ar psichotropines medžiagas;

  5. įbristi į vandens telkinį be vadovo leidimo.

 4. Prieš išvykdami stovyklautojai privalo perduoti sutvarkytą savo stovyklavimo vietą stovyklos komendantui.

Kaip susisiekti
Neatsakyti klausimai
Kontaktai
Ką atsivežti
Kokie dokumentai reikalingi
Stovyklos kaina
bottom of page